Jak vybrat ponorné čerpadlo na pitnou vodu?

Nabízíme ponorná čerpadla do vrtu i do studny a příslušenství pro ponorná čerpadla. Pro sestavení domácí vodárny se podívejte také na naší nabídku tlakových nádob a instalatérského materiálu.

Ponorná čerpadla jsou v moderních aplikacích využívána k rozmanitým účelům, od čerpání pitné vody přes zavlažování po odvodňování, a jsou nedílnou součástí mnoha domácností a industriálních procesů. Následující článek poskytne podrobný pohled na funkční principy ponorných čerpadel, typy, které jsou k dispozici, a parametry, které je třeba zvážit při výběru toho správného pro vaše potřeby.

Použití ponorných čerpadel na pitnou vodu

Ponorná čerpadla se instalují ponorem pod hladinu vody a jsou využívána pro zásobování vodou domácností, zalévání zahrady, apod. k čerpání pitné vody, zavlažování, mytí aut a dalším domácím aplikacím.

Ponorná čerpadla do vrtu jsou obvykle instalována v hloubce od 10 do 75 (i více) metrů.
Ponorná čerpadla do studny jsou obvykle instalována v hloubce od 5 do 30 (i více) metrů. U studen s menší hloubkou se často využívají povrchová čerpadla a vodárny s povrchovým nasávacím čerpadlem (např Darling).

Další příklady použití ponorných čerpadel: (více v jiném článku)
Kalová (odpadní) čerpadla jsou určena pro použití v odpadních vodách, jako jsou splašky, drenážní voda nebo kanalizace.
Průmyslová čerpadla jsou schopna odstraňovat husté kapaliny a jsou dimenzována aby vydržely náročné průmyslové aplikace.

Typy ponorných čerpadel na pitnou vodu

Existuje několik typů ponorných čerpadel, které se liší podle konstrukce. Konstrukční rozdíly mezi ponornými čerpadly do vrtu a do studny jsou způsobeny různou hloubkou instalace a šířkou stavebního otvoru.
Ponorná čerpadla do vrtu mají obvykle odolnější konstrukci, která je schopna odolávat vyššímu tlaku, a také jsou schopna čerpat vodu z větších hloubek. Čerpadla do vrtu jsou užší kvůli stavebním rozměrům vrtu.

Ponorná čerpadla do studny mají širší tělo a mohou odolávat nižšímu tlaku vody, jelikož nejsou ponořena tak hluboko. Také jsou často již z výroby vybavena plovákovým spínačem pro kontrolu hladiny.

V naší nabídce naleznete hlavně čerpadla s oběžnými koly, vřetenová čerpadla a také vibrační čerpadla.

Čerpadla s oběžnými koly
(Odstředivá čerpadla) využívají k řadu kol k pohybu vody a jsou obvykle instalována do vrtů a studen s větší hloubkou. Čerpadlo se skládá z motoru a hydraulické části. Díky hydraulické části čerpadla, která se skládá z článků (nebo stupňů) oběžných kol, které se mohou skládat za sebe lze získat lepší hydraulický výkon (maximální průtok a maximální výtlak). Každý stupeň se skládá z rotujícího oběžného kola a pevného difuzoru.
Oběžné kolo uděluje kapalině kinetickou energii, kterou difuzor částečně mění v energii potenciálovou (tlakovou) a současně usměrňuje do sání dalšího stupně. Čerpadla s oběžnými koly představují nejmodernější řešení pro tzv "hlubinná čerpadla". Vše je plně rozebíratelné.

Elektromotory mohou být na 230V i 400V. Nejznámější a nejkvalitnější motor americké společnosti Franklin Electric používají přední světoví výrobci ve spojení s hydraulikou s oběžnými koly (např: Grundfos, Calpeda, HCP, Stairs a další).

Vřetenová čerpadla využívají vřeteno (rotor) v statoru a jsou obvykle instalována do studní i méně hlubokých vrtů. Čerpadlo se skládá z motoru a hydraulické části. Hydraulická část je plné vřeteno z nerezové oceli, které je přes pružnou pryžovou spojku spojeno s hřídelí motoru. Vřeteno je uloženo v pryžovém statoru. Vše je rozebratelně opláštěné nerezovým pláštěm. Toto uspořádání umožňuje velmi jednoduchou výměnu vřetene v případě jeho opotřebování i v domácích podmínkách. Vřetenová čerpadla mají oproti odstředivým čerpadlům omezený a nižší hydraulický výkon (maximální průtok a maximální výtlak). Jsou ale levnější na výrobu a opravu, proto jsou často preferována v našich podmínkách, v lokalitách kde není třeba dělat příliš hluboké vrty.
Elektromotory mohou být na 230 i 400V. Nejznámější výrobci a dovozci vřetenových čerpadel v česku jsou: Sigma Pumpy, Čerpací Technika, PCH, Noria a Pumpa.

Vibrační čerpadla jsou spíše pro hobby použití na zahradě a doporučujeme se obeznámit s jeho výhodami a nevýhodami před zakoupením. Nedoporučujeme je využívat pro čerpání pitné vody. Jsou určena pro zahradní účely. Konstrukčně jednoduché čerpadlo typu MALYŠ, ROB, RUCHE. Poradí si jemnými nečistotami a mají malou spotřebu energie. Je však třeba dávat pozor na omezenou dobu provozu stanovenou výrobcem. Při nedodržení pracovní doby se nemusí zničit jen čerpadlo, ale pomocí vibrací které čerpadlo vydává s může porušit i přítok vody do vrtu/studny.

Parametry pro výběr ponorného čerpadla

Pro výpočet ideálního čerpadla je třeba vědět jak hluboký máte zdroj vody (studna, vrt, nádrž) a v jaké hladině se drží voda. Jaký máte přítok vody "vydatnost pramenu". Je potřeba znát průměr vrtu nebo studny. Dále je třeba znát předpokládaný odběr vody (spotřebu) na to má vliv počet odběrných míst a počet lidí v domácnosti.
Například pro domácnost s jednou koupelnou a dvěma členy domácnosti bude třeba jiné čerpadlo než pro domácnost s pěti členy, dvěma koupelnami a velkou zahradou...

Pro určení správných parametrů čerpadla je třeba znát vzdálenost a převýšení od čerpadla až k odběrnému místu a požadovaný průtok a tlak v systému.

Než se rozhodnete pro správné ponorné čerpadlo, je důležité zvážit následující parametry:

1) Hydraulický výkon (maximální průtok a maximální výtlak)
Maximální průtok:(dopravní množství) udává jaké množství vody dokáže čerpadlo přečerpat v litrech za minutu nebo v jiných jednotkách (l/hod, m3/hod). Maximální průtok udávaný výrobcem je vždy za ideálních podmínek kdy je čerpadlo v nulové dopravní výšce, což je v praxi nemožné. Čerpadlo musí být ponořené a čerpaná kapalina musí zdolat cestu ze zdroje přes potrubí a převýšení až k odběrnému místu.

Maximální výtlak:
(dopravní výška) udává do jaké výšky dokáže čerpadlo vodu vytlačit. Uvádí se v metrech (10m = 1bar). Maximální hodnota uvedená výrobcem se v praxi chová tak, že voda stojí nebo volně vytéká. Proto je třeba počítat s tím, že Maximální průtok i Maximální výtlak busou ovlivněny hloubkou ponoru čerpadla a dalšími ztrátami v potrubí, převýšením, filtrací a spotřebiči po cestě k odběrnému místu...

2) Maximální hloubka ponoru udává hloubku, do jaké lze čerpadlo bezpečně ponořit pod vodní sloupec. Čerpadla mají různé konstrukce a každé čerpadlo má od výrobce doporučenou maximální hloubku ponoru pod vodní sloupec. Při nedodržení může dojít k zničení čerpadla z důvodu působícího tlaku vody na ucpávku elektromotoru čerpadla.

3) Průměr čerpadla se udává v cm nebo v palcích ("). Čerpadlo musí být vždy užší, než zdroj vody (studna, vrt), aby bylo možné čerpadlo spustit a aby se mohl chladit motor okolní proudící vodou. Každý výrobce uvádí průměr čerpadla a v návodu nebo i v popisu produktu najdete do jakého průměru vrtu je vhodné čerpadlo umístit. Nejběžnější průměr vrtu je průměr 180–254 mm. Vzácnější jsou vrty průměru 300 mm a více. Občas se hloubí vrty průměru 120–150 mm a zapouští se do nich tenkostěnná trubka z PVC průměru 110 mm.

4) Atest na pitnou vodu je často vyžadován u kolaudování novostaveb. Pokud plánujete čerpadlo využívat pro čerpání pitné vody, tak doporučujeme zakoupit čerpadlo i přívodní kabel s atestem na pitnou vodu.

5) Délka přívodního kabelu, plovák nebo sondy a další příslušenství k čerpadlu. Před zakoupením čerpadla si ověřte jakou délku přívodního kabelu potřebujete. Určitě vrt nebo studnu s čerpadlem vybavte hlídáním hladiny, aby se předešlo chodu na sucho. Veškeré další příslušenství pro čerpadlo a sestavení domácí vodárny u nás najdete také. Více ve článku o příslušenství a jak sestavit domácí vodárnu.

Instalace a údržba

Před zahájením instalace je třeba dodržovat bezpečnostní opatření uvedená v návodu od výrobce, včetně správného zapojení čerpadla a zajištění dostatečného proudového ochranného zařízení. Je také důležité provádět pravidelnou údržbu, aby bylo zajištěno dlouhodobé fungování a efektivita čerpadla.

Ponorné čerpadlo se spouští do vrtu nebo do studny na závěsném zařízení (taky na PPV šňuře) určeném pro styk s pitnou vodu. Nikdy nespouštějte ani netahejte čerpadlo za přívodní kabel!

Na výtlak čerpadla se umístí zpětná klapka, která se propojí na polyetylenové potrubí. Veškeré spoje utěsňujte a kontrolujte jejich těsnost. Potrubí připojené na výtlčné hrdlo se doporučuje neredukovat - někteří výrobci dovolují redukovat o jeden stupeň. Výrobci čerpadel většinou přizpůsobují výtlačný otvor podle průtoku čerpadla. Obecně lze říci, že o jednu dimenzi menší trubku použít ještě lze (v závislosti na délce). Je třeba si uvědomit, že redukování potrubí na výtlaku čerpadla může negativně ovlivnit množství dopravované vody a v horším případě můžete rychleji opotřebovat a zničit čerpadlo.

V každém případě doporučujeme použít hlídání hladiny (ponorné sondy s řídící jednotkou nebo plovákový spínač pro ovládání čerpadla). Čerpadlo nikdy nesmí běžet na sucho. Vždy musí být ponořené pod vodou, kterou se ochlazuje. Hlídání hladiny se využívá jako ochrana čerpadla proti běhu na sucho, nebo jako automatické ovládání - řízení za účelem udržování hladiny v určité úrovni.

Pro sestavení domácí vodárny budete potřebovat tlakovou nádobu a ovládací systém pro kontrolu nastaveného tlaku jako například tlakový spínač nebo presscontrol. V případě vřetenového čerpadla není doporučeno ovládat soustavu přes presscontroly. Vřetenové čerpadlo se provozuje s nádobou minimálně 80-100l a s tlakovým spínačem.
U odstředivých čerpadel je krom velkých tlakových nádob s tlakovým spínačem možné dle vyjádření daného výrobce kombinovat i s menší tlakovou nádobou a presscontrolem.

Filtrační systém vybírejte dle kvality vody a dle rozpočtu na vaší sestavu. Doporučujeme zakoupit minimálně jeden základní filtr na nečistoty s vyměnitelnou nebo oplachovatelnou vložkou. Ve vodě jsou vždy drobné nečistoty, které se usazují a ničí spotřebiče, které odebírají vodu (Např: bojler, vodovodní baterie, lednice, mrazák, kávovar, WC splachovadla, atd...).

Veškeré elektroinstalace (řídící jednotky, tlakové spínače, apod) i tlakovou nádobu a filtraci umisťujte do suché a nezámrzné místnosti (ideálně technická místnost). Údržba filtračního systému je důležitá nejen pro zachování hygienických standardů, ale i z důvodu že při zaneseném filtru může poklesnout průtok vody.
Údržba tlakové nádoby spočívá v kontrole tlaku vzduchu. U nádob s vyměnitelným vakem může dojít k prasknutí vaku a dle stáří nádoby a ceny vaku je na pováženou zda měnit vak nebo celou nádobu.

Pokud čerpadlo vytahujete ven například při sezonním provozu na chatě nebo na zahradě, tak po vytažení doporučujeme vždy čerpadlo dokonale očistit a důkladně propláchnout čistou vodou, aby nedošlo k zalepení pohyblivých dílů nečistotami.

Nejprodávanější ponorná čerpadla na pitnou vodu

Vybrat správné ponorné čerpadlo pro vaše potřeby může být výzvou. Nejdůležitějším krokem je identifikovat potřeby vaší aplikace a porovnat různé typy a modely. Je důležité získat relevantní informace o daném modelu a získat důvěryhodného dodavatele a prodejce.

Levnější cesta pro nenáročné: (vhodné spíš pro menší provoz jako chata, chalupa, zahrada)

Název s odkazem na produkt: Parametry: Použití:
Alfapumpy HC90 INOX Alfapumpy HC90 INOX Konstrukce: Vřetenové čerpadlo
Maximální hloubka ponoru:80m
Maximální průtok:30l/min
Maximální výtlak:95m
Průměr čerpadla:98mm (vhodné do vrtů od průměru 105 mm)
K čerpání vody do automatických tlakových systémů, k zavlažování a postřiku zahrad atd.
Pro domy, chalupy, chaty a zahrady a zemědělství.
PUMPA blue line 3PVM550-100 PUMPA blue line 3PVM550-100 Konstrukce:Vřetenové čerpadlo
Maximální hloubka ponoru:40m
Maximální průtok:30l/min
Maximální výtlak:100m
Průměr čerpadla:3" (pro vrty od 100 mm)
Čerpání čisté vody do domácností. Cirkulace vody ve fontánách. Zalévání dešťovou vodou. Napájení tlakových systémů.
Leo 4XRm212-0,55 Leo 4XRm2/12-0,55 Konstrukce: odstředivá
Maximální hloubka ponoru:150m
Maximální průtok:55l/min
Maximální výtlak:85m
Průměr čerpadla:4" (pro vrty od 125 mm)
Dodávky vody z vrtu a nádrží.
Pro domácí, komunální i průmyslové aplikace.
Pro zahradní použití a zavlažování.
PUMPA blue line 90 QJD 212 PUMPA blue line 90 QJD 212 Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:40m
Maximální průtok:70l/min
Maximální výtlak:71m
Průměr čerpadla:87mm
Pro studny i vrty, pro čerpání čisté vody.
Pro rodinné domy, chaty a chalupy, menší závlahy, vodárny.
Pro bytové i průmyslové aplikace.

 

Zlatá střední cesta:

Název s odkazem na produkt: Parametry: Použití:
NoriaF18 Noria ANA4 - F18 - 130 - N1 Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:60m
Maximální průtok:80l/min
Maximální výtlak:116m
Průměr čerpadla:95mm (pro vrty od 110mm)
Automatický elektronický set s frekvenčním měničem ANA4 F18 230V. Ponorné čerpadlo je určené na čerpání čisté užitkové vody ze studní a vrt.
Werter DEEP 3-2.5-20 Werter DEEP 3-2.5-20 Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:70
Maximální průtok:70l/min
Maximální výtlak:83m
Průměr čerpadla:78mm (pro vrty od 90mm)
Zásobování vodou z vrtu, sestavení automatické domácí vodárny. Přeprava vody na delší vzdálenosti nebo pod vyšším tlakem.Zavlažování a zalévání zahrad, provoz postřikovacích systémů.
sumoto UNIQUA AQUA T60-56 M2007 4" SUMOTO (více druhů) Konstrukce:vřetenové čerpadlo
Maximální hloubka ponoru:60m
Maximální průtok:56l/min
Maximální výtlak:100m
Průměr čerpadla: 95mm (pro vrty od 100mm)
Čerpadlo je vhodné k čerpání vody ze studní, z vrtů s minimálním průměrem 100 mm pro napájení domácích vodáren a vodovodů, případně k postřiku v zahradnictví.
SQ255 Grundfos SQ2-55 Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:150m
Maximální průtok:53l/min
Maximální výtlak:65m
Průměr čerpadla:74mm
K zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely. Vhodné pro stavbu domácí vodárny

 

Profi čerpadla pro náročné uživatele:

Název s odkazem na produkt: Parametry: Použití:
SQ255 Grundfos SQ2-70 Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:150m
Maximální průtok:53l/min
Maximální výtlak:85m
Průměr čerpadla:74mm
K zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely. Vhodné pro stavbu domácí vodárny
SQE Grundfos SQE 3 (více druhů) Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:150m
Maximální průtok:66l/min
Maximální výtlak:90-150m
Průměr čerpadla:74mm

Čerpání vody ze studní či vrtů. K zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely. Vhodné pro stavbu domácí vodárny

Etech VN ETECH - FRANKLIN VN 9/8T Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:20
Maximální průtok:250l/min
Maximální výtlak:94m
Průměr čerpadla:5"
Rozvod vody, zvyšování tlaku
Sběrné systémy dešťové vody
Závlahy, zahradnictví, postřikovače
Fontány, rybníky, odvodňování
Calpeda Calpeda 4 SD 10/17 Konstrukce:odstředivá
Maximální hloubka ponoru:150
Maximální průtok:200l/min
Maximální výtlak:114
Průměr čerpadla:4"
Pro přečerpávání vody
Pro domácí a průmyslové využití
Pro hasicí systémy
Pro zavlažování

 

Závěr

Ponorná čerpadla jsou cenným zdrojem pro mnoho aplikací, ale jejich správná instalace a údržba jsou klíčové pro jejich dlouhodobou funkčnost.
Tento článek poskytl podrobný pohled na principy ponorných čerpadel, typy, které jsou k dispozici, a parametry, které je třeba zvážit při výběru toho správného pro vaše potřeby. Budoucí trendy a inovace ve vývoji ponorných čerpadel naznačují, že se bude tato technologie dále vyvíjet.
Důkladným zvážením parametrů a výběrem správného čerpadla pro vaši aplikaci můžete zajistit, že Vaše nové čerpadlo bude dlouhodobě funkční a bude poskytovat optimální výkon.
Jak vybrat a sestavit domácí vodárnu?
Jaké příslušenství potřebuji k ponornému čerpadlu?