Využijte slevový kupon na 100Kč při nákupu nad 2000Kč. V košíku vložte slevový kupon:SLEVA100 - Akce platí na kompletní sortiment.

Domácí vodárna - jak ji vybrat, sestavit a jak a k čemu slouží?

Domácí vodárny jsou v posledních letech stále populárnějším řešením pro nezávislou dodávku vody do domácností. Vodárny umožňují uživatelům získat kvalitní pitnou vodu v pohodlí jejich domova bez nutnosti připojení k veřejnému vodovodu. V mnoha lokalitách v ČR bohužel stále nejsou veřejné vodovody.

Tento článek se zabývá výběrem, sestavením a užíváním domácí vodárny.

Co je domácí vodárna a k čemu slouží?

Domácí vodárna je systém, který využívá čerpadlo, tlakovou nádobu a řídící systém k přivádění vody do domácnosti a udržuje stálý tlak vody v systému. Čerpadlo natlakuje nádobu a celý systém vodou na vypínací tlak nastavený na spínači. Při otevření kohoutku je spotřebována voda z tlakové nádoby až do poklesnutí tlaku v systému pod zapínací tlak na spínači. Vodárna pak opět sepne a čerpadlo dotlakuje celý systém znovu na požadovaný vypínací tlak.

Domácí vodárny lze krom čerpání pitné vody také použít pro užitkové účely jako je zalévání zahrady, mytí auta a další práce.

Zdroje vody pro domácí vodárnu

Všechny domácí vodárny potřebují spolehlivý na zdroji vody. Nejčastěji se používají vrty, studny nebo retenční nádrže.

Vrt neboli vrtaná studna může být na rozdíl od kopané studny daleko hlubší (desítky až stovky metrů). Díky hloubce jímá lépe podzemní vodu a může mít přístup ke kvalitnější podzemní vodě.

Studna (klasická kopaná studna) nebývá tak hluboká (jednotky až desítky metrů). V období sucha může dojít častěji k nedostatku vody kvůli slabším pramenům.

Komponenty domácí vodárny

Domácí vodárna se skládá z více částí jako například: čerpadlo, tlaková nádoba, tlakový spínač, ovládací systém, frekvenční měnič, zpětná klapka, manometr, pěticestná armatura, filtrace, hadice na propojení...

Hlavními komponenty domácí vodárny jsou čerpadlo, tlaková nádoba, řídící jednotka a filtrace. Kromě toho jsou využité další doplňkové komponenty, spojovací a těsnící materiál, atd... 

Čerpadlo

je základním prvkem domácí vodárny. Čerpá vodu do tlakové nádoby.
Povrchová čerpadla mají omezenou nasávací schopnost na 6-8m. Povrchová čerpadla se umisťují přímo na tlakovou nádobu nebo vedle ní. U studen a vrtů od hloubky 7m a více doporučujeme použít ponorná čerpadla.
Ponorná čerpadla bývají většinou rozdělena konstrukčně na čerpadla vřetenová a čerpadla odstředivá. Ponorná čerpadla jsou umístěna pod hladinou vody a doporučujeme je vybavit systémem pro hlídání hladiny, aby se předešlo chodu čerpadla na sucho.

Čerpadla s vřetenovou konstrukcí budou vždy potřebovat větší tlakovou nádobu - minimálně 80l a více dle výrobce. Nemohou totiž tak často spínat motor.
Tlakové nádoby ve spojení s vřetenovým čerpadlem fungují s tlakovým spínačem. Nemohou fungovat s presscontroly a frekvenčními měniči.

Odstředivá čerpadla fungující na principu oběžných kol, kterým nevadí časté spínání a mohou fungovat ve spojení s menší nádobou a presscontrolem a tlakovým měničem (8l a více dle výrobce a použitého řízení). Mohou také fungovat přes větší tlakovou nádobu a klasický tlakový spínač.

Tlaková nádoba

slouží jako zásobník vody. Udržuje stálý tlak vody v systému, což zajišťuje, že voda může vytékat z kohoutku pod stálým proudem, který by neměl kolísat. Je třeba zvolit správnou velikost a konstrukci tlakové nádoby v závislosti na plánovaném použití a také v závislosti na zvolenou konstrukci čerpadla.

Nejčastější konstrukce tlakových nádob bývá tlaková nádoba s vakem, která vyžaduje údržbu ve formě kontrol tlaku vzduchu a případně výměnu prasklého vaku. Nejmodernější tlakové nádoby na trhu jsou s butylovou membránou - zde je také třeba kontrolvoat tlak vzduchu, ale není třeba měnit membránu v nádobě.

Tlaková nádoba musí být tedy plněna vodou z čerpadla, které musí být ovládáno řídícím systémem, který hlídá tlak v systému.

Tlakový spínač nebo řídící jednotka (presscontrol, frekvenční měnič)

je další důležitý komponent domácí vodárny. Řídí čerpání vody a udržuje nastavený tlak vody. Nastavíte si požadovaný tlak podle kterého bude zapínat a vypínat čerpadlo a bude plnit tlakovou nádobu. Díky tomuto systému získáte stálý nekolísající tlak vody.

Hlídání hladiny - Sondy a Snímače, plováky

Pokud použijete ponorné čerpadlo, tak jej budete potřebovat ochránit před chodem na sucho, který by měl za důsledek zničení čerpadla (zapečená hydraulická část, spálený motor). Hlídání hladiny doporučujeme využít vždy v kombinaci s každým ponorným čerpadlem. Nezáleží na vydatnosti přítoku vody do studny či vrtu. V posledních letech dochází v létě k velkým extrémům a často slábnou i prameny, které jsou již roky vydatné a bezproblémové...

K domácí vodárně jsou také často přidávány filtrační systémy, které zajišťují, že voda je čistá a bez nečistot.

Jak vybrat správně

Při výběru čerpadla a tlakové nádoby pro domácí vodárnu je třeba zvážit několik důležitých parametrů.
Průtok čerpadla - udává kolik vody může za ideálních podmínek čerpadlo přečerpat. Udává se v litrech za minutu nebo za hodinu.

Maximální výtlak čerpadla - (dopravní výška) udává do jaké výšky dokáže čerpadlo vytlačit vodu. Udává se v metrech (10m = 1 bar).

Velikost tlakové nádoby - závisí na konstrukci čerpadla a zvoleného systému ovládání a počtu osob v domácnosti a předpokládaném použití,

Instalace domácí vodárny

Instalace domácí vodárny může být složitý proces. Nejdůležitější je vybrat vhodné místo pro instalaci a umístění komponentů. Je třeba zajistit, aby byl vrt či studna dostatečně blízko. Doporučujeme nechat udělat hydrogeologický průzkum vašeho pozemku.

Ponorné čerpadlo se umisťuje i se sondami pro hlídání hladiny přímo pod hladinu vody. Povrchové čerpadlo se umisťuje do suchého prostředí a nasává vodu přes sací hadici, která by měla být stejná nebo širší, než hadice na výtlaku.

Tlaková nádoba s pěticestným uzlem, manometrem, tlakovým spínačem (nebo presscontrolem), veškerá další elektronika a filtrace se doporučuje umístit do suché nezámrzné místnosti. Ideálně se umisťují do technické místnosti, kde se počítá s potřebným prostorem pro tato zařízení.
Je třeba myslet na následnou údržbou a servis těchto komponentů a poroto naprosto nedoporučujeme umisťovat tyto věci do vrtu nebo do nepřístupného vlhkého místa. Veškeré jednotky a elektronika trpí na vlhkost!

 

Domácí vodárna je významným zdrojem vody pro domácnosti. Je důležité vybrat správný typ čerpadla, tlakové nádoby a filtračního systému, aby bylo možné zajistit správnou funkci a efektivitu celého systému. Je důležité instalaci správně provedenou a pravidelně udržovat a čistit systém, aby byla zajištěna dlouhodobá efektivita a kvalita vody. Je důležité diagnostikovat problémy včas a správně je řešit, aby bylo možné zajistit funkci a efektivitu domácí vodárny.

Námi nabízené sety domácích vodáren s povrchovým čerpadlem:

GRUNDFOS JP 5-48 PT-H/60L domácí vodárna (Prohlédněte si produkt zde)

GRUNDFOS JP PT Použití: Parametry:
Automatická domácí vodárna s membránovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem. Maximální průtok: 90 l/min
Tato posilovací sada zajišťuje optimální samonasávací vlastnosti s možností sání až z hloubky 8 metrů. Maximální výtlak: 49 m
Čerpadlo JP má zabudovanou tepelnou ochranu, která okamžitě zastaví čerpadlo v případě přehřátí. Objem tlakové nádoby: 60l

 

PUMPA blue line PJm 101C domácí vodárny s nádobou PWB (Prohlédněte si produkt zde)

Pumpa Pjm101c Použití: Parametry:
Automatická domácí vodárna s membránovou tlakovou nádobou Global Water PWB. Maximální průtok: 60 l/min
Pro zásobování vodou ze studní, pro použití v rekreačních objektech, na zahradách a pro zavlažování. Maximální výtlak: 45 m
Maximální schopnost sání 8 m. Objem tlakové nádoby: 60l

 

Aquacup FULL CONTROL 50 - 800 (Prohlédněte si produkt zde)

Aquacup Použití: Parametry:
Pro zásobování vodou ze studní, pro použití v rekreačních objektech, na zahradách a pro zavlažování. Maximální průtok: 53 l/min
Tlaková nádoba je vybavena vyměnitelným vakem. Maximální výtlak: 40 m
Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem, tlakovou nádobou 24 l s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem. Objem tlakové nádoby: 60l

 

Námi nabízené sety domácích vodáren s ponorným čerpadlem:

Grundfos SQE3-65, domácí vodárna s elektronickou regulací (Prohlédněte si produkt zde)

SQE365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry:

Dodávka pitné vody do domácností, zavlažování. Maximální průtok: 66 l/min
Čerpání vody ze studní či vrtů o hloubce větší než 8 m. Maximální výtlak: 90 m
vysoký komfort pro uživatele - zajištění konstantního tlaku i při kolísajícím odběru vody Objem tlakové nádoby: 8l

 

PUMPA inox line SPPE domácí vodárna s elektronickou regulací (Prohlédněte si produkt zde)

SPPE

 

 

 

 

 

 

Použití:

 

 

 

 

 

 

Parametry:

Domácí vodárna s elektronickou regulací pomocí frekvenčního měniče. Maximální průtok: 40 - 70 l/min
Navrženo a vyrobeno pro provoz v obtížných podmínkách. Maximální výtlak: 76 - 160 m
Zásobování pitnou vodou ze studní a vrtů, Zavlažování a jiné zemědělské aplikace. Objem tlakové nádoby: 12l


 Noria ANA4 - S125 - N1 (Prohlédněte si produkt zde)

ana4s125

 

 

 

 

 

 

Použití:

 

 

 

 

 

 

Parametry:

Určeno pro menší objekty jako jsou chaty, chalupy, zahrady a malé závlahy. Maximální průtok: 50 l/min
Integrované ochrany proti běhu na sucho a proti přetížení. Jednoduché ovládání pomocí LCD displeje. Maximální výtlak: 125 m
vysoký komfort pro uživatele - zajištění konstantního tlaku i při kolísajícím odběru vody Objem tlakové nádoby: 18l

 

Námi nabízené kompaktní vodárny:

Grundfos SCALA2 3-45 AKC CDE domácí vodárna (Prohlédněte si produkt zde)

scala Použití: Parametry:
SCALA2 je určen pro bytové a rodinné domy až o 3 patrech a 8 kohoutcích Maximální průtok: 80 l/min
Zvyšování tlaku ze síťového přívodu: Zvyšuje tlak vody dodávané ze sítě.
Zvyšování tlaku vody z nádrže: Zvyšuje tlak vody ze střešních, vypouštěcích a pozemních nádrží, včetně nádrží na dešťovou vodu.
Maximální výtlak: 45 m
Zvyšování tlaku vody ze studní: Lze čerpat vodu z hloubky až 8 metrů. Objem tlakové nádoby: 18l


Werter PRESS 550 (Prohlédněte si produkt zde)

press550 Použití: Parametry:
Samonasávací vodní automat pro automatické zásobování vodou. Maximální průtok: 50 l/min

Zásobování vodou na zahradě, chatě a chalupě, Zalévání a postřik zahrad, provoz zahradních postřikovačů

Maximální výtlak: 42 m
Čerpání ze studní, sudů, jímek nebo nádrží (IBC nádrže). Zásobování vodou v atypických instalacích - obytné přívěsy, pojízdné prodejny, stroje Objem tlakové nádoby: 1l


EASYPUMP EASY BOOST 1100 Automatic (Prohlédněte si produkt zde)

easy Použití: Parametry:
Plně automatické samonasávací čerpadlo pro přívod vody v domovních aplikacích, na zahradě a pro zvyšování tlaku vody, automatické závlahy apod. Maximální průtok: 63 l/min
Kompaktní, lehké, mechanicky odolné čerpadlo se snadnou obsluhou. Maximální výtlak: 45 m
Automatické zapínání a vypínání dle potřeby. Objem tlakové nádoby: ?l

 

Pokud Vás tato nabídka domácích vodáren nezaujala, tak si můžete sestavit vodárnu sami z jednotlivých položek na našem e-shopu.
Přečtěte si článek o příslušenství na které byste neměli zapomenout při nákupu čerpadla.