Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace zboží – Záruka a záruční listy.

Kupující má podle zákona právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zakoupeného zboží.

U některého zboží je záruka i delší, např. 36 nebo 60 měsíců. V těchto případech je to viditelně uvedeno v detailu produktu a na daňovém dokladu.
V záručním listu je seznam záručních servisů. Doporučujeme je nejdříve telefonicky nebo emailem kontaktovat, navrhnou Vám nejrychlejší postup.
K reklamovanému zboží nezapomeňte připojit záruční list a kopii faktury + krátkou průvodní zprávu s popisem vad.

Dle zákona je na vyřízení reklamace 30 dní ode dne, kdy k nám reklamované zboží dorazí. Vždy se ale snažíme, aby to bylo co nejrychleji.

Adresa pro zaslání zboží k reklamaci: 

Pokud se nedohodnete přímo se záručním servisem, který by proces reklamace urychlil, tak zašlete reklamované zboží k nám:

Josef Kroužil | Evros.cz
Husova 523/30, Výstaviště České Budějovice a.s. - budova D4
370 05 České Budějovice, Česká Republika
E-mail: info@evros.cz
Mobil: 777 808 625


Žádáme o důkladné zabalení zboží před odesláním k reklamaci. Také žádáme o důkladné vysušení a očištění zboží, které již bylo ve styku s vodou a nečistotami.

Formulář ke stažení zde: EVROS- formular-pro-reklamaci

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás krátký návod, jak postupovat při vrácení zboží do 14 dní tak, aby vše proběhlo bez problémů a k Vaší spokojenosti.
 

 • Pokud obchodní podmínky nestanoví jinak, nepoužité zboží lze vrátit bez udání důvodu do 14 dní od zakoupení. 
  Nelze vracet zboží upravené na míru.
   
 • Platby se snažíme refundovat v co nejkratším termínu od vrácení zboží a odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy.
   
 • Zboží vracejte nejlépe ve stavu, v jakém jste jej přebírali - úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu.
  Vyhrazujeme si právo zamítnout refundaci za zboží vrácené ve 14-denní lhůtě, pokud je toto zboží:
  • zjevně použité
  • poškozené
  • nekompletní
    
 • V případě, že je ke zboží dárek, při odstoupení od smlouvy se ruší také darovací smlouva.

 

Adresa pro doručování vráceného zboží je:

Josef Kroužil | Evros.cz
Husova 523/30, Výstaviště České Budějovice a.s. - budova D4
370 05 České Budějovice, Česká Republika
E-mail: info@evros.cz
Mobil: 777 808 625

Ke zboží pro rychlejší vyřízení můžete přiložit formulář o odstoupení od smlouvy, ve kterém uvedete číslo objednávky (případně faktury) a číslo bankovního účtu, na který Vám zašleme zpět platbu.

Formulář ke stažení zde: EVROS-odstoupeni-od-kupni-smlouvy-

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Co znamená Odstoupení od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu?
Pokud jste výrobek koupili v našem e-shopu jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Tohoto práva můžete využít ve chvíli, kdy Vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá Vaším představám.
 

Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?
V případě, že jste podnikatel, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na Vás nevztahuje.
 

Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Evros.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a následně odečteny z ceny zboží, kterou jste za zboží uhradili. Vrátíme Vám tak částku sníženou o tyto náklady. Nesundávejte ochranné fólie a samolepky výrobce.
 

Co když se zboží při používání poškodilo?
Výrobek nemůžete vrátit pokud jakkoliv poškozen, nebo jeví známky použití (zejména pak pokud je zašpiněný nebo pokud z čerpadla teče voda).
 

Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?
Abyste při vrácení zboží dostali zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte aku vrtačku bez baterie, vyhrazujeme si právo u takového zboží zamítnout vrácení kupní ceny.
 

Jak se počítá lhůta 14 dní?
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dní, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty, včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy oznámeno. Žádáme o přiložení vyplněného formuláře do balíku ke zboží nebo o zaslání na e-mail.