Presscontrol

Řídící jednotka Presscontrol je spínač čerpadla se zabudovanou ochranou proti chodu na sucho.

Spínají systém při poklesu tlaku pod pevně nastavenou mez (cca 1,2 bar), ale vypínají ho při ukončení čerpání ne na základě tlaku ale při zastavení pohybu kapaliny. V praxi to znamená, že při otevření kohoutku se čerpadlo zapne a při uzavření kohoutku opět vypne. Některé tyto řídící jednotky jsou vybaveny funkcí automatického resetování a odloženého automatického spuštění. Výhodné použití nachází při zavlažování zahrad, mytí aut nebo jako spínač domácí vodárny.

Použití

  • úprava sací výšky
  • čerpání z vrtů a zvyšování tlaku vodovodního řadu v jednogeneračních a dvougeneračních rodinných domech a bytech.
  • uplatní se i v systémech, kde je potřebná regulace tlaku pro vyrovnávání nedostatečného nebo nepravidelného vodního tlaku.

Typické situace vyžadující regulaci tlaku

  • Nedostatečný tlak ve vodovodním řadu
  • Čerpání vody ze studní
  • Vícepodlažní obytné budovy (dvě nebo více podlaží)
  • Systémy s více odběrnýmí místy, které mohou být otevřeny současně
  • Zavlažování zahrad
  • Čerpání dešťové vody