Jak vybrat čerpadlo

Důležité parametry:

Jakou vodu chceme čerpat?

Nejprve je třeba zjistit jaké médium budete čerpat. Půjde o pitnou vodu? Nebo o vodu silně znečištěnou? Či vodu mírně znečištěnou – dešťovou, či čistou užitkovou?
Jaká budou ve vodě abraziva?

Čerpání pitné vody: Nejčastěji za pomocí ponorných čerpadel. Čerpadla do studny a do vrtu jsou často náchylná na abraziva (nejčastěji písek) ve vodě. Čerpadla do vrtu bývají užší a nákladnější na pořízení z důvodu využití dražších technologií pro chlazení. Čerpadla do studny jsou širší.

Čerpání silně znečištěné vody: Zde bude třeba kalové čerpadlo. Nejčastěji např. čerpání splaškové vody nebo fekálií a jinak znečištěné vody s přísadou abraziv. Tato čerpadla máme jak v hobby kvalitě, tak i v profi provedení. Kalové čerpadlo může být vybaveno řezacím zařízením – které pomáhá rozmělnit větší nečistoty před vstupem do čerpadla.

Čerpání teplé užitkové vody TUV: V tomto případě budeme vybírat z oběhových a cirkulačních čerpadel na TUV vhodných pro topné soustavy.

Čerpání dešťové vody: V naší nabídce máme čerpadla do retenčních nádrží, do sudu, do IBC kontejneru. Také můžete zvolit kalové či ponorné čerpadlo do studny/vrtu. Pozor na abraziva a usazeniny. Dešťovou vodu je třeba filtrovat před nátokem do nádrže.

Chcete se lépe orientovat v parametrech čerpadel? Přečtěte si tento článek.

Průtok (Q max)

Udává kolik kapaliny je za ideálních podmínek čerpadlo schopno přečerpat. Skutečný průtok bude ovlivněn průměrem a délkou použité hadice či potrubí a převýšením, do kterého bude kapalina čerpána. Udává se v (l/min) litrech za minutu nebo v (m3/h) kubických metrech za hodinu.

Výtlak (H max)

Dopravní výška H udává do jaké výšky musí čerpadlo vodu dopravit (v metrech).
Pro běžnou domácnost se doporučuje nastavit tlak vody v potrubí od 3 do 4 bar. Tlak můžeme regulovat tlakovým spínačem (případně je možné vybrat sestavu, která může fungovat s presscontrolem nebo frekvenčním měničem). 
Pokud nainstalujete čerpadlo s nižším výkonem, tak snížíte jeho životnost a dost možná ani nedosáhnete potřebného tlaku.
Pokud nainstalujete čerpadlo s příliš velkým výkonem, můžete počítat se zbytečně vyšší kupní cenou, větší spotřebou energie a možným snížením životnosti.

Jak často budeme čerpadlo používat?

Čerpadlo pro domácnost a každodenní použití doporučujeme koupit kvalitní, s dostatečnými parametry, a vybavit ho tlakovou nádobou a dalším příslušenstvím pro snížení opotřebení při spínání. (Jak sestavit domácí vodárnu? Více zde!)
Čerpadlo pro občasné použití na chatu, zahradu, hobby může být zvoleno z levnějších variant, ale vždy doporučujeme vybrat čerpadlo splňující potřebné parametry.

Co ještě může ovlivnit výběr?

Jaký proud použijete
Č
erpadla pro běžnou domácnost jsou většinou jednofázová, ale některá se dělají i v třífázovém provedení. V tomto případě je dobré ověřit, zda je možnost ve vaší lokalitě třífázový proud využívat. V případě, že ve vaší lokalitě nelze použít elektrický proud je třeba vybrat z jiných alternativ jako je např. ruční pumpa nebo čerpadlo s benzínovým motorem.

Jak vydatný je přítok vody? (Vydatnost studny/vrtu)
Tuto informaci je třeba zjistit vrtovou zkouškou, kterou doporučujeme udělat i s čištěním vrtu předtím, než začnete vybírat čerpadlo.
Pokud je přítok málo vydatný, je třeba použít hlídání hladiny.

Ochrana proti chodu nasucho
Ponorné sondy a ovládací jednotka. Hlídání hladiny je nutné použít u všech ponorných čerpadel. Při poklesu hladiny vody se čerpadlo vypne a je vyloučen chod nasucho, který by čerpadlo poškodil. Jedná se o doporučené příslušenství, které opravdu nevynechejte.

Šířka stavebního otvoru
Nejčastěji tedy průměr vrtu nebo studny. Výrobce uvádí do jakého průměru vrtu je čerpadlo vhodné. Kolem čerpadla musí být ve vrtu dostatek místa, aby kolem něj mohla proudit voda, která ochlazuje jeho motor. Nestačí tedy pouze aby se čerpadlo do vrtu vešlo.

Maximální dovolený ponor čerpadla (Maximální ponorná hloubka)
Tato hodnota udává hloubku, do jaké lze čerpadlo bezpečně ponořit pod vodní sloupec. Pokud přesáhnete doporučený maximální ponor, tak může dojít k průniku vody do motoru čerpadla a dojde tak k nenávratnému poškození.
Je třeba zvolit dostatečně silné čerpadlo a brát v potaz ztráty tlaku v potrubí po cestě.
Kolik metrů bude čerpadlo ponořené pod hladinou? Vždy je třeba dodržet doporučení od výrobce - viz návod, nebo parametry uvedené v e-shopu u daného produktu.
Kolik metrů bude mít přívodní kabel? U hlubokých vrtů se používá větší průměr vodiče kvůli ztrátě napětí.

Abrazivní látky ve vodě (Maximální průměr pevných částic ve vodě)
Nejčastěji písek a kamení. Abrazivní látky ve vodě jsou nasávány do čerpadla, tím dochází k odírání uvnitř hydraulické části čerpadla (případně i k odírání řezacího nože). Odíráním se čerpadlo rychleji opotřebuje a dochází k poškození měkčích materiálů uvnitř.
Čerpadlo vždy doporučujeme zavěsit cca 1-5 metrů od dna dle podloží a množství nežádoucích látek ve vodě. Pokud ponoříte čerpadlo na samotné dno studny/vrtu, tak dojde k nasávání usazenin ze dna a čerpadlo tak bude rychle poškozeno abrazivními látkami.

Pokud máte více abrazivních látek ve vodě, tak filtrujte výběr čerpadla dle parametru:  Průchodnost nečistot (mm) nebo Průchodnost oběžným kolem (mm) 

Hmotnost čerpadla
Je třeba zohlednit hlavně pokud čerpadlo budete častěji přesouvat. Důležitý parametr například u povrchových hobby čerpadel pro zahradu, nebo u kalových čerpadel pro občasné použití.
Můžete filtrovat v e-shopu dle parametru: Hmotnost (kg) 

Spotřeba, výkon a napětí
U moderních čerpadel se klade důraz na nízkou spotřebu el. energie.

Výkon čerpadla (Q-H křivka) určuje závislost mezi výtlakem a průtokem čerpadla. Čím výše potřebujeme vodu vytlačit, tím méně ji čerpadlo může za určité časové období dodat.
Pozor: uvedené parametry (Maximální výtlak (m) a Maximální průtok (l/min) bývají v maximálních hodnotách, které nejsou za normálních podmínek reálné. Často tedy doporučujeme zákazníkům vybrat trochu silnější čerpadlo.

Napětí na 230V nebo 400V zvolte dle vaší potřeby.

Objem tlakové nádoby a způsob ovládání
Objem tlakové nádoby zvolte dle doporučení výrobce čerpadla a dle způsobu ovládání systému. Více o tom jak vybrat tlakovou nádobu nebo o tom jak sestavit domácí vodárnu si můžete přečíst v dalších článcích. Pokud měníte pouze čerpadlo a chcete provozovat dosavadní tlakovou nádobu a původní způsob ovládání, tak doporučujeme koupit stejné čerpadlo nebo vhodnou náhradu za vaše původní. S vyhledáním náhrady za staré čerpadlo Vám pomůžeme.

Výběr dle kategorie:

Ponorná čerpadla
ponorné čerpadlo

Ponorná čerpadla, jak už název napovídá, bývají zavěšená přímo ve zdroji vody pod hladinou. Ponorná čerpadla se instalují ponorem pod hladinu vody a jsou využívána pro zásobování domácností vodou, zalévání zahrady, apod.
Čerpadla do vrtu jsou obvykle instalována v hloubce od 10 do 75 (i více) metrů, zatímco ponorná čerpadla do studny jsou obvykle instalována v hloubce od 5 do 30 (i více) metrů. U studen s menší hloubkou se často využívají povrchová čerpadla a vodárny s povrchovým nasávacím čerpadlem (např. Darling).

Konstrukční rozdíly mezi ponornými čerpadly do vrtu a do studny jsou způsobeny různou hloubkou instalace a šířkou stavebního otvoru.
Čerpadla do vrtu mají obvykle odolnější konstrukci, která je schopna odolávat vyššímu tlaku, a také jsou schopna čerpat z větších hloubek. Čerpadla do vrtu jsou užší kvůli stavebním rozměrům vrtu.

Ponorná čerpadla do studny mají širší tělo a mohou odolávat nižšímu tlaku. Také jsou často již z výroby vybavena plovákovým spínačem pro kontrolu hladiny. Veškeré potřebné příslušenství pro ponorné čerpadlo máme vypsané v tomto článku.

Existuje několik konstrukčních typů ponorných čerpadel. V naší nabídce naleznete hlavně čerpadla s oběžnými koly, vřetenová čerpadla a také vibrační čerpadla.
Čerpadla s oběžnými koly využívají k pohybu vody řadu kol a jsou obvykle instalována do vrtů.
Vřetenová čerpadla využívají vřeteno (rotor) ve statoru a jsou obvykle instalována do studní i méně hlubokých vrtů.
Membránová/vibrační čerpadla jsou spíše pro hobby použití na zahradě a doporučujeme se obeznámit s jeho výhodami a nevýhodami před zakoupením.

Ponorná čerpadla do vrtu

Ponorná čerpadla do vrtu od průměru 2.5" najdete v naší nabídce. Nejběžnější průměry vrtů jsou 3",4" a 5". Vybírejte a filtrujte v e-shopu dle parametrů. V naší nabídce naleznete také domácí vodárny s ponornými čerpadly, a příslušenství pro ponorná čerpadla. Nabízená ponorná čerpadla do vrtů disponují velkou dopravní výškou.
Vzhledem ke způsobu provedení vrtu a ochrany čerpadla není kladen takový důraz na mechanickou odolnost. Ponorné čerpadlo do vrtů je spíše uzpůsobeno pro dlouhodobé ponoření a odolnost vůči tlaku sloupce vody nacházející se nad ním. Z tohoto důvodu se doporučuje vždy dodržovat maximální hloubku ponoru daného zařízení. Mezi aktuálně oblíbená se řadí tzv. hlubinná čerpadla.
Doporučujeme kombinovat s vhodným systémem pro hlídání hladiny vody ve vrtu, jelikož čerpadlo musí být ponořené pod vodou, která chladí jeho motor.
Také doporučujeme kombinovat s vhodným systémem pro nastavení požadovaného tlaku ve vašem systému a s tlakovou nádobou.

Ponorná čerpadla do studny

Ponorná čerpadla do studny jsou čerpadla, která jsou speciálně upravená pro čerpání vody ze studní, mohou být připevněna závěsným zařízením a většinou mohou pracovat částečně vynořená po určitou omezenou dobu. U studen s menší hloubkou se často využívají povrchová čerpadla a vodárny s povrchovým nasávacím čerpadlem (např. Darling).
Doporučujeme kombinovat s vhodným systémem pro hlídání hladiny vody ve vrtu, jelikož čerpadlo musí být ponořené pod vodou, která chladí jeho motor.
Také doporučujeme kombinovat s vhodným systémem pro nastavení požadovaného tlaku ve vašem systému a s tlakovou nádobou.

Membránová / Vibrační čerpadla

Ponorná Membránová / Vibrační čerpadla. Konstrukčně jednoduché čerpadlo typu MALYŠ, ROB, RUCHE. Je vhodné na zahradu jako hobby čerpadlo.
Vibrační čerpadla jsou oblíbena především pro hobby a zahradní použití pro svůj poměr cena/výkon.

Poradí si jemnými nečistotami a mají malou spotřebu energie. Je však třeba dávat pozor na omezenou dobu provozu stanovenou výrobcem. Při nedodržení doby provozu se nemusí zničit jen čerpadlo, ale pomocí vibrací které čerpadlo vydává se může porušit i přítok vody do vrtu/studny. Pokud hledáte nějaké levné hobby čerpadlo, tak si přečtěte tento článek.

Využití dešťové vody

2 volba

Dešťová voda lze využít k zalévání zahrady, splachování WC i jiným účelům. Okapové svody odvedou zachycenou vodu přes filtr do povrchové nebo podzemní nádrže, odkud už ji dál můžete čerpat kam potřebujete. Přečtěte si náš článek o tom jak vybrat čerpadlo na dešťovou vodu.

Plastové nádoby (retenční nádrže) jsou určené pro zadržování dešťové vody a její následné využití. Se zvyšující se cenou vody a obdobími sucha dochází ke zvýšené poptávce po systémech využívající dešťovou vodu pro domácnost, zahradu, chatu i jiné aplikace. Základem takového systému je právě retenční plastová nádoba a nejvhodnějším řešením je nádrž umístěná pod zemí. K nádrži doporučujeme přikoupit ponorné automatické čerpadlo, které umí při kropení hadicí samo vypnout a zapnout podle toho kdy pustíte vodu zmáčknutím postřikovací pistole.

Čerpadla na dešťovou vodu

Nabízíme automatická ponorná čerpadla na dešťovou vodu pro čerpání dešťové vody ze sběrných nádrží.

Zahradníci často zachytávají dešťovou a drenážní vodu do sudů. Jak s ní pohodlně zalévat, aniž byste museli nosit těžké konve? Pro menší zahrady nebo pro zalévání okolních ploch okolo sudu je vhodné sudové čerpadlo.

Nabízíme také
čerpadla pro čerpání vody z IBC kontejneru. Do IBC kontejneru je možné spustit ponorné čerpadlo přes vrchní otvor. Otvor přeměřte a překontrolujte s rozměry čerpadla. Některé kontejnery mají úzká hrdla a čerpadlo se do nich nevejde, v takovém případě můžete použít povrchové čerpadlo se sacím zařízením.
K čerpadlům na dešťovou vodu máme veškeré potřebné příslušenství jako například součástky potřebné pro automatické dopouštění dešťových jímek, sací hadice a plovoucí sání pro čerpadla.

Retenční sety na dešťovou vodu

Výhodné retenční sety obsahují: retenční nádobu + čerpadlo + příslušenství.
Polyetylénová sběrná nádrž je vhodná pro skladování pitné a užitkové vody. Neobsahuje nebezpečné látky. Je lehká, nárazuodolná a snadno přenosná. Nádoby jsou vhodná pro kapaliny o teplotě 0°C až +60°C a je odolná vůči UV záření a tvorbě řas.
Automatická ponorná čerpadla v setu jsou vybavena řídicí jednotkou pro automatické spuštění a vypnutí čerpadla.

Kalová čerpadla

kalové čerpadlo

Kalová čerpadla slouží k odčerpání znečištěné drenážní vody, nebo i k vyčištění jímek od fekálií, splaškových vod apod. "Kalovky" mohou být vybaveny plovákovým spínačem, nebo se dodávají i bez něj. Pokud je kalové čerpadlo vybaveno plovákem, tak při dosažení určité výšky hladiny čerpané kapaliny se kalové čerpadlo samo zapne, při poklesu pod stanovenou hladinu vypne. Plovák umožňuje automatický provoz kalového čerpadla.

Kalová čerpadla - Splašky, Fekálie, Septik

V této kategorii najdete nejběžnější čerpadla pro vaší kanalizaci. Čerpadla s řezacím zařízením jsou také vhodná pro čerpání fekálií a odpadních vod. Pokud hledáte čerpací jímky a čerpadla určená pro tlakovou kanalizaci, tak navštivte kategorii: Čerpací jímky a tlakové kanalizace.

Kalová čerpadla s řezacím zařízením

V mnohých případech je nutné použít čerpadlo s řezacím zařízením, které hrubé nečistoty nejdříve rozdrtí a potom vyčerpá. Čerpadla s řezacím zařízením se využívají často pro kanalizace - fekálie a drcení/řezání odpadních vod. Jedná se o výkonná kalová čerpadla ale nejsou vhodná pro čerpání vody s obsahem písku, kamení nebo jílu, protože by docházelo k obrušování řezacího zařízení.

Kalová čerpadla na drenážní a dešťovou vodu

Čerpadla určená k čerpání čisté nebo málo znečištěné vody bez obsahu abraziv. Jsou vhodná pro dešťovou a říční vodu. Odčerpáte s nimi vodu ze zatopeného sklepa, vypustíte bazén, odčerpáte vodu z rybníka nebo jezírka a napustíte s nimi sud na zalévání. Pokud chcete pravidelně čerpat neznečištěnou dešťovou vodu k zalévání, tak doporučujeme kompaktní automat.

Jsou určena pro čerpání světlé odpadní vody, jako je voda dešťová, říční voda nebo odpadní voda bez vláknitých nečistot a abraziv (např. písku a kamenní).  Typickým použitím je odvodňování sklepů či čerpání z řeky, potoka, čerpání dešťové vody nebo drenáže.

Používají se vysloveně právě pro málo znečištěnou vodu a nejsou určena pro čerpání splašků. Konstrukčně je pro tato čerpadla typické, že sací strana je vybavena mřížkou, která propustí jen tak velké nečistoty, které čerpadlem projdou zároveň s čerpanou kapalinou, nejčastěji to bývá do 10mm.

Přečerpavácí zařízení / Sanitární

Odvádí domovní tekuté odpady i z míst, kde není možné využít přirozený gravitační odtok (suterénní prostory, velké vzdálenosti od stoupaček, problematické umístění kanalizace, například za komunikací). Jde většinou o uzavřené nádrže opatřené čerpadlem jehož konstrukce se liší v případě čerpání fekálií, mírně znečištěné vody nebo například kondenzátu z kotlů a klimatizací. Součástí dodávky jsou u vybraných čerpadel i prvky automatického řízení a příslušenství pro napojení přečerpávačů na odpadní potrubí.

V naší nabídce najdete také čerpací jímky a tlakové kanalizace. Pro usnadnění nákupu nabízíme kompletní sety čerpacích jímek vystrojených čerpadlem na fekálie a příslušenstvím.

Oběhová čerpadla
Oběhové čerpadlo

Oběhová čerpadla se používají k cirkulaci vody v otopných systémech TUV a pro cirkulaci teplé vody.

Oběhová čerpadla pro cirkulaci TUV

Oběhová čerpadla se používají pro vytápění interiérů, v klimatizačních systémech či, s mírně odlišnou konstrukcí k cirkulaci teplé vody. Nejčastější využití mají oběhová čerpadla především v zimním období, kdy se topí.

Oběhová teplovodní čerpadla

Teplovodní oběhová čerpadla s plynulou regulací otáček jsou vybavena frekvenčním měničem, který nastavuje výkon čerpadla plynule podle potřeb a podmínek zjištěných v otopné soustavě. Jedná se o nejmodernější a nejúspornější řešení.

Suchoběžná čerpadla

Suchoběžná čerpadla mají mechanickou ucpávku, oddělující pracovní prostor s médiem od okolního prostředí a elektromotor chlazený ventilátorem. Varianta In line má konstrukci tělesa se sacím i výtlačným hrdlem v jedné ose usnadňujícím montáž čerpadla do rovného potrubí.

Povrchová čerpadla
Povrchová čerpadla - samonasávací

Povrchová čerpadla představují odstředivá čerpadla na čistou až mírně znečištěnou vodu. Povrchová čerpadla umí čerpat vodu pouze z hloubky do 8m.  Umisťují se na povrchu a nasávají vodu přes sací otvor a sací potrubí se zpětnou klakou a sacím filtrem. Často využité jako součást domácí vodárny. Lze využít k zvyšování tlaku v domácnosti, pro zadní využití.

Samonasávací čerpadla

Samonasávací čerpadla se uplatňují v různých oblastech, od zásobování vodou domácností pro zahradnické systémy, či průmysl. Primárně jsou určena pro čerpání čisté vody, která není znečištěna velkými nečistotami. Co jej ještě odlišuje od jiných povrchových čerpadel je schopnost odsávat vzduch z potrubí. Jde o schopnost čerpadla odsávat vzduch z potrubí. Takové čerpadlo však musí být zcela zavodněno. Znamená to tedy, že při prvním uvedení do provozu není třeba zavodňovat celé sací potrubí, ale stačí čerpadlo. Spuštění tohoto čerpadla zcela nasucho by znamenalo okamžité a rozsáhlé škody na čerpacím systému.


Vícestupňová čerpadla

Kvůli konstrukci, která používá více oběžných kol dochází ke zvyšování výtlaku vody. V parametru výtlak (maximální výtlak v metrech) jsou vícestupňová čerpadla výkonnější než jiná povrchová čerpadla. Průtok se zvyšováním počtu oběžných kol nemění.

Horizontální povrchová čerpadla

Jsou nejběžnější zástupce povrchových čerpadel. Bývají jak z názvu napovídá umístěna v ležaté podobě na povrchu a jsou určena pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody z nádrží, studní a rybníků. Také se využívají pro zvyšování tlaku v domácnostech nebo pro sestavu domácí vodárny.


Vertikální povrchová čerpadla

Vertikální povrchová čerpadla pro profesionální použití. Používají se především v průmyslu pro zvyšování tlaku v systému.

 

Jezírka, Fontány a Bazény
bazénové čerpadlá

Pro cirkulaci vody a správné fungování bazénové filtrace je třeba bazénové čerpadlo. Bazénové čerpadlo je nezbytné zařízení každého většího bazénu. Jeho výkon a kvalita provedení přímo ovlivňují spotřebu chemických prostředků a celkovou čistotu vody. Zvolte bazénové čerpadlo od nás, získejte prvotřídně čistou vodu a ušetřete čas a finanční prostředky při údržbě bazénu.

Bazénová čerpadla

Bazénové čerpadlo je vhodné pro čistý a hygienický provoz bazénu. Jeho výkon a kvalita provedení přímo ovlivňují spotřebu chemických prostředků a celkovou čistotu vody. Správnou volbu bazénového čerpadla ovlivňuje více faktorů, tak si přečtěte náš článek, který vám s jeho výběrem pomůže.

Jezírka a fontány

Nabízíme čerpadla pro bazény, jezírka a fontány. Také v této kategorii najdete filtrace, UV lampy a příslušenství.

Domácí vodárny

domácí vodárny s frekvenčním měničem

Domácí vodárny nejčastěji využijete pro zásobování pitnou vodou v rodinných domech, chalupách či na chatách. Nejčastěji pro čerpání vody ze studny či vrtu nebo pro posílení tlaku ve vodovodním řádu. Domácí vodárna se skládá z více částí jako například: čerpadlo, tlaková nádoba, tlakový spínač, ovládací systém, frekvenční měnič, zpětná klapka, manometr, pěticestná armatura, filtrace, hadice na propojení... Při poklesu tlaku v soustavě (např. otevřením kohoutku) pod nastavený zapínací tlak, tlakový spínač automaticky sepne čerpadlo a vypne jej při dosažení nastaveného vypínacího tlaku.

Tlaková nádoba (nejčastěji v objemu 60–100l) zabraňuje častému spínání čerpadla a při jejím pořízení se především řiďte objemem vody, který v domácnosti spotřebujete.Jak vybrat domácí vodárnu a jak vybrat tlakovou nádobu najdete na našem blogu.

Domácí vodárny s tlakovou nádobou

Domácí vodárna s tlakovou nádobou je povrchové horizontální čerpadlo s tlakovou nádobou a příslušenstvím, které je určené pro zásobování domácností pitnou vodou.

Domácí vodárny automaty

Automatické domácí vodárny představují čerpadla kompaktní konstrukce s vestavěným tlakovým spínačem, případně s malou integrovanou tlakovou nádobou. Čerpadlo se spouští pouze když se spotřebovává voda (např po otočení kohoutkem). Není tedy nutné čerpadlo manuálně zapínat / vypínat, provoz funguje zcela automaticky, odtud název automat. Jsou snadné na instalaci, samozřejmostí je také nízká úroveň hluku a také variabilita využití. Pokud chcete kompaktní automat využít jako domácí vodárnu, je nutné automat doplnit o malou tlakovou nádobu (pokud jí nedisponuje).

Domácí vodárny s frekvenčním měničem

Domácí vodárny řízené frekvenčním měničem, který snižuje otáčky motoru při nižším odběru vody, zvyšují životnost čerpadla a snižují nároky na spotřebu elektrické energie.Frekvenční měnič udržuje konstantní tlak v systému a chrání čerpadlo proti běhu na sucho. Menší tlaková nádoba umístěná za čerpadlem pak zajišťuje nejen havarijní zásobu vody v případě výpadku el. energie, ale také snižuje problematiku malých úniků vody ze systému. Pokud by v systému nebyla nainstalována tlaková nádoba, tak by docházelo k drobné prodlevě při otočení kohoutku při prvním spuštění čerpadla. Vhodné je tedy použít malou tlakovou nádobu, která kompenzuje tuto prodlevu. (protékající splachovadlo na toaletě, úkapy kohoutků atd. ).

Domácí vodárny s ponorným čerpadlem

Sada ponorného čerpadla s tlakovou nádobou a příslušenstvím. Někteří výrobci nabízejí kompletní sety, které vám usnadní práci s výběrem a sestavením domácí vodárny, Domácí vodárna se skládá z více částí jako například: čerpadlo, tlaková nádoba, tlakový spínač, ovládací systém, frekvenční měnič, zpětná klapka, manometr, pěticestná armatura, filtrace, hadice na propojení...

Ruční pumpy
ručné pumpy

Ruční pumpy se využívají u chalup, chat, rodinných domů a na zahradách. Zdrojem vody může být studna nebo vrt. Využijete je především na místě, kde není přístup k elektrické energii. Nabízíme kvalitní ruční pumpy českého výrobce Kovoplast a příslušenství k jejich provozu.
Výhodou je, že ruční pumpa zvládne čerpat čistou i mírně znečištěnou vodu. Ruční pumpy na vodu jsou většinou kovové přístroje sloužící k čerpání vody na povrch vrtu či studny.

Ruční pumpy se nejčastěji používají do sedmimetrových hloubek. Pokud potřebujete čerpat vodu efektivněji nebo z větší hloubky, tak doporučujeme zakoupit ponorné čerpadlo.Ruční pumpy jsou hojně rozšířené zejména na vesnicích, chalupách a zahradách, kde zajišťují přísun vody z vrtaných, kopaných i ražených studní.