Využijte slevový kupon na 100Kč při nákupu nad 2000Kč. V košíku vložte slevový kupon:SLEVA100 - Akce platí na kompletní sortiment.

EVAK PUMPS SPTB 100 - Vertikální membránová nádoba 100 litrů s podstavcem, 10 BAR, 90°C, G1" Tlaková nádoba na vodu s membránou

Kód: SPTB-100
Tip
Značka: EVAK PUMPS
ZDARMAZDARMA
EVAK PUMPS SPTB 100 - Vertikální membránová nádoba 100 litrů s podstavcem, 10 BAR, 90°C, G1"  Tlaková nádoba na vodu s membránou
4 476 Kč / ks 3 699,17 Kč bez DPH
Skladem (73 ks)
Můžeme doručit do:
19.7.2024
Možnosti doručení

EVAK PUMPS SPTB 100 - Vertikální membránová nádoba 100 litrů s podstavcem, 10 BAR, 90°C, G1" NEW MODEL rok 2024.

Detailní informace

Detailní popis produktu

EVAK PUMPS SPTB 100 - Vertikální membránová nádoba 100 litrů s podstavcem, 10 BAR, 90°C, G1" NEW MODEL rok 2024.

Upozornění: Nádoba prošla modernizací, konstrukční změnou v roce 2024. Nyní má jiné rozměry a jiný podstavec. Výška je nyní 770mm, průměr 430mm. Fotku máme na e-shopu správnou, ale POZOR: v návodech dovozce pro ČR jsou ještě staré rozměry i staré obrázky - údaje o rozměrech nádoby v návodu už nyní neplatí. Jde o situaci, kdy se ještě u některých prodejců doprodává starý model a už je v prodeji na trhu i nový model. Nabízíme a doporučujeme nejnovější model.

Nádoba je určena pro malé a střední vodárny s tlakovým spínačem.

Zdravotně nezávadné materiály určené pro styk s pitnou vodou. Jedná se kvalitní výrobek se skvělým poměrem cena/výkon.

Přetlak v nádobě: z výroby je plněná na 2 bary.

K případnému nastavení přetlaku v nádobě můžete použít dusík nebo vzduch.

Tlakové nádoby SPTB se používají v domácnosti, zemědělství a průmyslu. Uvnitř nádoby se nachází polypropylenová vložka a vysoce kvalitní butylová membrána oddělující čerpanou kapalinu od stlačeného  vzduchu. Jsou vhodné pro stavbu domácí vodárny.

Zabraňuje také šíření bakterií a zajišťuje tak zdravotní nezávadnost vody. Aby se zabránilo korozi, je na přívodu použita závitová přípojka z nerezové oceli. Pro zajištění spolehlivosti jsou všechny tlakové nádoby  ve výrobě testovány.

Použití:
Tlakové nádoby s nevyměnitelnou butylovou membránou jsou určeny pro použití pro vodu v hydraulických systémech, pro domácí až průmyslové použití, pro zabudování do vodovodních systémů a domácích vodáren. Vlastnosti a trvanlivost výrobku mohou být velmi nepříznivě ovlivněny agresivními vlastnostmi vody

Testování vlastností vody by mělo být prováděno v pravidelných intervalech, aby se zjistila přítomnost  korozivní vody, kyselin a dalších kontaminantů. Pokud je jejich přítomnost zjištěna, je třeba okamžitě  přijmout nápravná opatření.

Provozní a montážní specifikace dle návodu výrobce


Konstrukce:
Tlakové nádoby se dodávají pro instalaci ve svislé nebo vodorovné poloze. Jsou vybaveny pevnou butylovou  membránou, kterou nelze vyměnit. Výrobek je opatřen identifikačním štítkem, na kterém jsou uvedeny  technické údaje tlakových nádob. Štítek musí být pevně připevněn k nádobě a nesmí být odstraněn. Štítek
udržujte čitelný a nepoškozený.

Před instalací:
Tlakovou nádobu lze do systému instalovat pouze na základě projektu vypracovaného odborníkem  (projektantem). Před instalací se důkladně seznamte s projektem a pokyny k systému s tlakovou nádobou.  Správný výběr typu a velikosti tlakové nádoby je velmi důležitý.

Systémy s frekvenčním měničem:
Při provozu tlakové nádoby v systému s frekvenčním měničem (plynulá regulace otáček na konstantní tlak)  se velikost tlakové nádoby volí tak, aby objem nádoby činil nejméně 10 % hodnoty průtoku čerpadla v litrech  za minutu v provozním bodě (např.: při průtoku Q = 70 l/min by to bylo 7 litrů - volí se nádoba s nejbližší vyšší
normalizovanou hodnotou, tj. 8 litrů).

Instalace:
Instalaci, servis, obsluhu, údržbu a údržbu systému v souladu s konstrukcí, návodem a platnými předpisy smí  provádět pouze kvalifikovaný a oprávněný personál (montážní firma). Instalace musí být v souladu s  normami a zákony týkajícími se instalace tlakových nádob v různých systémech.

Připojení k systému:
Vertikální nádoby bez podstavce o objemu se obvykle instalují do vodovodního systému s přípojkou 1".
Vertikální nádoby s podstavcem o objemu 58, 80 a 100 litrů jsou vybaveny plastovým podstavcem a  připojovacím závitem 1"
Vertikální nádoby s podstavcem o objemu 130, 160, 235 a 305 litrů jsou vybaveny ocelovým podstavcem a  přípojkou 1 1/4".
Horizontální nádoby o objemu 18, 24, 38, 58 a 80 litrů jsou vybaveny plastovými nožkami a základovou  deskou pro montáž povrchového čerpadla a mají připojovací závit 1“

Umístění:
Tlaková nádoba by měla být umístěna co nejblíže tlakovému spínači. Tím se sníží nepříznivé účinky tlakových
ztrát a cyklování tlakového spínače i výškový rozdíl mezi tlakovou nádobou a tlakovým spínačem.

Ochrana proti korozi:
K ochraně proti korozi způsobené galvanickými proudy musí být systém řádně uzemněn v souladu s elektrotechnickými a instalatérskými předpisy.

Provozní tlak:
Během provozu nesmí být překročen maximální provozní tlak a maximální teplota v tlakové nádobě. Systém s instalovanou tlakovou nádobou musí být vybaven pojistným ventilem nastaveným na maximální pracovní  tlak tlakové nádoby. Jakékoliv, i krátkodobé, překročení maximálních hodnot provozního tlaku a teploty
snižuje životnost nádoby a může způsobit zranění nebo škody na majetku.

Přetlak vzduchu:
U systémů se pevným spínacím tlakem (tlakový spínač, presscontrol) upravte přetlak vzduchu na hodnotu o  0,2 baru nižší, než je spínací tlak.
U systémů s frekvenčním měničem by měla být hodnota přetlaku tlaku vzduchu na 70 % hodnoty konstantního tlaku nastaveného na frekvenčním měniči.

POZOR: V žádném případě nesmí být přetlak vyšší, než maximální pracovní tlak tlakové nádoby !!!

Pravidelné kontroly

Provoz systému tlakové nádoby musí být pravidelně kontrolován v intervalech a v rozsahu stanoveném  platnými zákony a předpisy, a to výhradně oprávněnými osobami.

Po instalaci:
Po instalaci nádoby a uvedení systému do provozu zkontrolujte těsnost spojů, celý systém odvzdušněte a  zkontrolujte hodnoty tlaku a teploty, zda jsou v bezpečných provozních mezích.

Povinnosti instalační firmy:
Při instalaci je nutné upravit přetlak vzduchu podle konstrukce zařízení (systému) a zaznamenat do  dokumentace (pasportu) všechna instalační a výrobní nastavení v systému - viz také bod 6.

Nastavení přetlaku vzduchu

Před instalací:
1. Sejměte ochranný kryt ventilu
2. Upravte přetlak vzduchu tak, aby hodnota přetlaku byla o 0,2 baru nižší než hodnota tlaku pro  zapnutí čerpadla (Příklad: pro nádobu o objemu 18 l s továrním přetlakem 3 bar a tlakovým  spínačem nastaveným na 2 bar zapnuto / 3,5 bar vypnuto , nastavte hodnotu přetlaku z 3 bar na 2,8 bar )
3. nasaďte zpět ochranný kryt ventilu.
Po dokončení instalace vyznačte v pasportu (bod 1) nádoby nově nastavenou hodnotu přetlaku.
Při provádění zkoušky těsnosti s pracovní látkou je povolen maximální tlak PS, tj. 10 barů.

Povinnosti provozovatele:
Pravidelně kontrolujte a dofukujte přetlak vzduchu a to alespoň jednou za 12 měsíců, přičemž hodnota by  nikdy neměla být nižší než hodnota přetlaku z výroby.
Poznámka: Továrně nastavený přetlak vyznačený na štítku nové nádoby je pouze dočasný pro přepravu z  výroby do doby instalace. Po instalaci nádoby do zařízení nebo soustavy (vodárny) je třeba tovární hodnotu  přetlaku upravit na požadovanou hodnotu pro zařízení (soustavu) (podle odborného projektu).

Správná hodnota pro provoz je hodnota přetlaku nastavená při instalaci
Kontrolu přetlaku a opětovné napuštění by měla provádět vyškolená osoba (nebo odborná firma), která je  obeznámena s provozem tlakové nádoby v souladu s návodem k použití nádoby a zařízení s nádobou a  platnými předpisy, obvykle jako součást kontroly systému.

Korekce správné hodnoty přetlaku v nádobě (u vodáren je to obvykle 0,2 bary nižší než hodnota spínacího
tlaku)
A. Změření a úprava pomocí ventilku v horní části nádoby
B. Změřte pomocí běžného měřiče tlaku (obdobně jako pneu u auta)
C. Dofoukněte vzduch kompresorem nebo ruční pumpičkou na požadovanou hodnotu, případně  upusťte tlak, chcete-li jej snížit

Postup kontroly a dofukování
A. Při kontrole tlaku vypusťte vodu ze systému až do úplného poklesu tlaku vody v nádrži (otevřete kterýkoliv ventil na výtlaku při vypnutém přívodu napětí do čerpadla)
B. Ke kontrole přetlaku vzduchu použijte ventilek v zadní/horní části tlakové nádoby, měřit tlak můžete  například pomocí automobilového pneu měřiče.
C. Přetlak vzduchu v nádobě musí být na hodnotě o 0,2 baru nižší, než je spínací tlak vodárny (podle  manometru na výtlačné straně vodárny)
D. Pomocí hustilky, nebo kompresoru doplňte ventilkem přetlak vzduchu na požadovanou hodnotu. Je  třeba dodržet výše uvedenou zásadu, při „přefouknutí“ nádoby by docházelo k přetěžování čerpadla  a k vysoké frekvenci spínání vodárny. U systémů s frekvenčním měničem by měla být hodnota přetlaku tlaku vzduchu na 70 % hodnoty  konstantního tlaku nastaveného na frekvenčním měniči
E. Následně osaďte zpět kryt ventilku  Během provozu a životnosti nádoby dodržujte následující pokyny:
A. Pravidelně, nejméně jednou za 12 měsíců, kontrolujte hodnotu přetlaku v nádobě, rovněž funkčnost bezpečnostních a regulačních prvků, pokud jsou použity (pojistný ventil, manometr apod.),  neporušenost nádoby a systému, zda nedochází k úniku (odkapávání), korozi apod.
B. Udržujte nádobu, včetně výrobního štítku a tohoto návodu, nepoškozenou a čistou
C. Jakékoliv úpravy pláště nádoby za účelem instalace nebo opravy pláště nejsou povoleny
POZOR !!! Mechanicky nebo korozí poškozená nádoba musí být vyřazena z provozu!
D. U nádob s pryžovou membránou není možná její výměna - pokud je membrána poškozená  (ventilkem při odpouštění vzduchu uniká i voda), musí se vyměnit celá nádoba.