Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

 1. Udělujete tímto souhlas firmě JOSEF KROUŽIL, se sídlem V. Volfa 1335/33, IČ 60068957, zapsaná u Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92  České Budějovice, Obecní živnostenský úřad České Budějovice, č.j. : Ž-01/04/05935, ev.č. : 330101-51483-00, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu
  • dodací adresu
  • historii objednávek
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

  • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 4. Kdo se k datům dostane?

  Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy: Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

  • poskytovatel účetních služeb: Jihočeská daňová s.r.o., se sídlem U Tří lvů 297/10, 370 01, České Budějovice, IČO: 49017578

  • společnosti podílející se na expedici zboží:
   PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798, sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858

   Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, 

   DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Nádražní 2967/93,
   Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446


  • společnosti podílející se na expedici plateb:
   ComGate, a.s., Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gočárova třída 1754/48b, IČO: 26508842

   Shoptet, a.s. se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO: 2893 675, (Zpracování těchto dat probíhá také u společností Adyen N.V., IČ: 34259528, se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Salt Edge Limited, se sídlem ve Velké Británii, 71-75 Shleton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, reg. č. 11178811, a fino run GmbH se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo. Z tohoto důvodu mohou tyto společnosti požadovat, abyste v okamžiku objednávání služby vzali na vědomí i jejich podmínky upravující zpracování osobních údajů.)
  • poskytovatel e-mailingové služby:
   Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov, IČO: 26168685

  • marketingové a reklamní služby:
   Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, IČO: 07822774
   Společnost Seznam.cz, a.s., provozovatel služby Zboží.cz, Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov, IČO: 26168685
   Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 27604977
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

   

  Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

 5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů